Památky Prahy - Česky   Památky Prahy - Německy     

Památky Praha | AUGUSTINUS - průvodce Prahou

Památky v Praze - Romantismus a historismusPraha

Romantismus a historismus Prahy

Romantismus a historismus v Praze – přibližně v 19. století.

Romantismus převážně pouze doprovázel klasicismus a empír v poslední čtvrtině 18. a 1. polovině 19. století. Vzorem romantismu byl anglický hrad s parkem. V tomto duchu vznikla zřejmě nejvýznačnější stavba tohoto druhu v Praze – Místodržitelský letohrádek v Královské oboře (Stromovce). Od 40. a 50. let 19. století se architekti více a více upínají k historizujícímu pojetí architektury. Architekti postupně objevili a znovuvzkřísili staré středověké slohy – gotiku a románský sloh, a pozděj taktéž raně novověké slohy – renesanci, baroko a dokonce i poměrně nedávný klasicismus. Období romantismu a historismu tak m.j. koinklinuje s dobou národního obrození.

V průběhu 19. století byly v Praze postupně odbourávány barokní hradby a zasypávány hradební příkopy. Na jejich místech a na místech starých tržišť vznikají moderní bulváry jako Václavské náměstí, Karlovo náměstí, Národní třída (původně zvaná Nové aleje či Ferdinandova třída), Na Příkopě, Na Můstku, apod. Jsou stavěny mosty (až doposud se Praha musela spoléhat pouze na Karlův most) a zpevňováním břehů vznikají pražská nábřeží tak, jak je známe dnes. V sochařství a malbě vznikají novodobé druhy jako krajinomalba, historické plátno, pomník či pamětní deska.

Prahu také výrazně zasáhly události revolučních roků 1848/49, zejména tzv. slovanský sjezd ve svatováclavských lázních. Velkou národní událostí se stalo položení základního kamene a stavba Národního divadla. Bohužel se do procesu stavby promítly neduhy českého společenského a politického života v 19. století. Nejdříve se podařilo vystavět Prozatímní divadlo podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna a teprve po dlouhých odkladech byl v roce 1868 slavnostně položen základní kámen. Tragédii požáru Národního divadla po slavném otevření zná snad každý a netřeba ji připomínat. Málo se ale třeba ví k jak trapným omylům došlo při otevření a znovuotevření divadla. I to byla odvrácená stránka české politiky 19. století. Na Pražském hradě byl v roce 1873 položen základní kámen k dostavbě katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Katedrála byla slavnostně dokončena a vysvěcena roku 1929, tedy v době, kdy se slavilo tzv. svatováclavské milénium.

Historizující slohy označujeme podle toho, z jakého slohu vycházely a k danému názvu se přidává předpona novo- (popřípadě neo-, pseudo-): novogotika, novorománský sloh, novorenesance, novobaroko, novoklasicismus. Pro obnovu, rekonstrukci či úpravu již stávajících gotických památek se užívá termín regotizace, popř. puristická regotizace. Takto byla upravena celá řada význačných památek: Prašná brána, Staroměstská mostecká věž, kostel sv. Štěpána, kostel sv. Jindřicha a Kunhuty, Novoměstská radnice.

Mezi nejvýznačnější tvůrce architektury a umění v Praze v 19. století patří: Josef O. Kranner, Josef Mocker, Kamil Hilbert, Josef Zítek, Josef Schulz, Vojtěch Ignác Ullmann, bratři Josef a Emanuel Maxové, Václav Levý, Josef Václav Myslbek, Mikoláš Aleš, Josef Mánes, Václav Brožík a celá plejáda dalších skvělých umělců.

Přehled hlavních památek romantismu a historismu v Praze

Pražský Hrad:

 • Dostavba katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha (III. nádvoří / Pražský hrad)
 • Ukřižovaný (Katedrála sv. Víta / Pražský hrad)
 • Pomník kardinála Bedřicha Schwarzenberka (Katedrála sv. Víta / Pražský hrad)

Vyšehrad:

 • Kostel sv. Petra a Pavla (Štulcova / Vyšehrad)
 • Vyšehradský hřbitov se Slavínem (Štulcova / Vyšehrad)
 • Sousoší legendárních postav (Vyšehradské sady / Vyšehrad)
 • Nové probošství (K rotundě / Vyšehrad)

Staré Město:

 • Rudolfinum (Náměstí Jana Palacha / Staré Město)
 • Umělecko-historické muzeum (Náměstí Jana Palacha / Staré Město)
 • Vysoká škola umělecko-průmyslová (Náměstí Jana Palacha / Staré Město)
 • Filosofická fakulta (Náměstí Jana Palacha / Staré Město)
 • Právnická fakulta (Náměstí Curieových / Staré Město)
 • Česká spořitelna (Rytířská ulice / Staré Město)
 • Dům U České orlice (Celetná / Staré Město)
 • Rottův dům (Malé náměstí / Staré Město)
 • Štorchův dům (Staroměstské náměstí / Staré Město)
 • Staroměstská tržnice (Rytířská ulice / Staré Město)
 • Staroměstská vodárenská věž a staroměstské mlýny (Novotného lávka / Staré Město)
 • Hřbitovní dům židovského města (U starého hřbitova / Staré Město)
 • Pomník Karla IV. (Křižovnické náměstí / Staré Město)
 • Pomník Františka I. (Smetanovo nábřeží / Staré Město)
 • Socha Pražský student (Klementinum / Staré Město)

Malá Strana:

 • Dům U černé orlice (Malostranské náměstí / Malá Strana)
 • Pomník Karla Hynka Máchy (Petřín/ Malá Strana)
 • Pomník Julia Zeyera (Chotkovy sady / Malá Strana)
 • Pomník Josefa Dobrovského (Na Kampě / Malá Strana)

Nové Město:

 • Národní divadlo (Národní / Nové Město)
 • Národní muzeum (Václavské náměstí / Nové Město)
 • Česká technika (Karlovo náměstí / Nové Město)
 • Wiehlův dům (Václavské náměstí / Nové Město)
 • Palác Lažanských s kavárnou Slavie (Národní třída / Nové Město)
 • Česká akademie věd (Národní třída / Nové Město)
 • Vyšší dívčí škola (Vodičkova / Nové Město)
 • Státní opera na (Wilsonova / Nové Město)
 • Hlávkovy studentské koleje (Vodičkova / Nové Město)
 • Palác Žofín (Slovanský ostrov / Nové Město)
 • Haasův obchodní dům (Na Příkopě / Nové Město)
 • Trigy na střeše Národního divadla (Národní / Nové Město)
 • Pomník Josefa Jungmanna (Jungmannovo náměstí / Nové Město)
 • Pomník svatého Václava (Václavské náměstí / Nové Město)
 • Pomník Františka Palackého (Palackého náměstí / Nové Město)
 • Pomník Benedikta Roezla (Karlovo náměstí / Nové Město)
 • Pomník Vítězslava Hálka (Karlovo náměstí / Nové Město)
 • Pomník Karoliny Světlé (Karlovo náměstí / Nové Město)
 • Pomník Elišky Krásnohorské (Karlovo náměstí / Nové Město)
 • Halvní oltář v kostele sv. Václava Na Zderaze (Resslova / Nové Město)
 • Obchodní banka (Na Příkopě / Nové Město)

Hradčany:

 • Keplerovo gymnázium (Pohořelec / Hradčany)

Vinohrady, Žižkov, Karlín, Smíchov, Holešovice, Letná:

 • Kostel sv. Ludmily (Náměstí Míru / Vinohrady)
 • Pomník Svatopluka Čecha (Čechovy sady / Vinohrady)
 • Kostel sv. Prokopa (Sladkovského náměstí / Žižkov)
 • Pomník Františka Ladislava Riegra (Riegerovy sady / Žižkov)
 • Kostel sv. Cyrila a Metoděje (Karlínské náměstí / Karlín)
 • Kostel sv. Václava (Náměstí 14. října / Smíchov)
 • Justiční palác (Náměstí Kinských / Smíchov)
 • Kostel a klášter sv. Gabriela (Holečkova / Smíchov)
 • Místodržitelský letohrádek (Královská obora-Stromovka / Holešovice)
 • Kostel sv. Antonína Paduánského (Strossmayerovo náměstí / Holešovice)
 • Strakova akademie (Nábřeží Edvarda Beneše / Letná)
 • Hanavský pavilon (Letenské sady / Letná)
 • Kramářova vila (Letenské sady / Letná)

Mosty a nábřeží:

 • Sochy a sousoší na Karlově mostě (Karlův most)
 • Most Legií
 • Mánesův most
 • Smetanovo nábřeží
 • Masarykovo nábřeží
 • Rašínovo nábřeží
 • Nábřeží Edvarda Beneše
 • Kosárkovo nábřeží
 • Janáčkovo nábřeží

© AUGUSTINUS - průvodce Prahou | Partneři webu