Památky Prahy - Česky   Památky Prahy - Německy     

Památky Praha | AUGUSTINUS - průvodce Prahou

Památky v Praze - Rokoko a barokní klasicismusPraha

Rokoko a barokní klasicismus Prahy

Rokoko a barokní klasicismus v Praze – přibližně mezi lety 1750-1780.

Rokoko a barokní klasicismus spadají chronologicky do období vlády Marie Terezie. Zhruba od 50. let 18. století přechází baroko ze své vrcholné k pozdní fázi. Vývojové tendence pozdního baroka se začínají štěpit na 2 proudy. 1. linie vede od vrcholného baroka k ještě větší zdobnosti a označujeme ji jako rokoko. Název rokoko je odvozen od výrazu rokaj, což znamená mušle. Mušle či rokaj je totiž základní ornament, který se objevuje na všech rokokových památkách, a tím je jakýmsi spojovacím prvkem. 2. linie se naopak od přílišné zdobnosti odpoutává, vede ke střízlivosti, strohosti, zklidnění a již předznamenává nástup racionalismu, osvícenství a klasicismu. V odborné literatuře se většinou označuje jako barokní klasicismus.

Přehled hlavních památek rokoka a barokního klasicismu v Praze

Pražský Hrad:

  • Tereziánská přestavba Hradu (I., II., III. nádvoří / Pražský hrad)

Staré Město:

  • Palác Golz-Kinských (Staroměstské náměstí / Staré Město)

Malá Strana:

  • Palác Smiřických / Dům U Montágů (Malostranské náměstí / Malá Strana)
  • Kolowratský palác (Valdštejnská ulice / Malá Strana)
  • Dům U Kamenného stolu (Malostranské náměstí / Malá Strana)
  • Bretfeldský palác (Nerudova / Malá Strana)
  • Buquojovský palác (Velkopřevorské náměstí / Malá Strana)
  • Věž chrámu sv. Mikuláše (Malostranské náměstí / Malá Strana)

Nové Město:

  • Palác Sylva-Taroucca (Na Příkopě / Nové Město)

Hradčany:

  • Kučerův palác (Pohořelec / Hradčany)

© AUGUSTINUS - průvodce Prahou | Partneři webu