Památky Prahy - Česky   Památky Prahy - Německy     

Památky Praha | AUGUSTINUS - průvodce Prahou

Památky v Praze - Barokní památkyPraha

Baroko Prahy

Barokní památky v Praze - přibližně mezi lety 1620-1750

Rané baroko (cca 1620-1700) začíná s nástupem třicetileté války (1618-1648). 23. května 1618 vyletěli z oken Ludvíkova paláce královští místodržící Slavata a Martinic a s nimi písař Fabricius. Tímto nenápadným aktem začalo předem prohrané a předem zpackané povstání českých stavů. Leč důsledky tohoto aktu byly pro české země a pro celou Evropu katastrofální. 8. listopadu 1620 prohráli čeští stavové rozhodující bitvu na Bílé hoře. 21. června 1621 se na Staroměstském náměstí odehrály nechvalně proslulé staroměstské exekuce, jedna z největších tragédií českého národa v celé jeho historii. A celá Evropa byla uvržena do tragédie třicetileté války. Prahou se postupně prohnali Sasové (1631/1632) a dvakrát Švédové (1639 a 1648).

Společnost si prošla výraznou proměnou. V českých zemích zůstali u moci Habsburkové a katolictví. Do popředí se dostali jezuité. Jezuité postupně ovládli téměř všechny sféry lidského života – náboženství, školství, vědu, umění, folklor. V Praze si jezuité vytvořili 3 opěrné body – Klementinum na Starém Městě, Dobytčí trh (dnes Karlovo náměstí) na Novém Městě a Malostranské náměstí na Malé Straně. Příslušníci „Tovaryšstva Ježíšova“ se také stali téměř výlučnými nositeli nové estetiky v podobě barokního slohu.

Vrcholné baroko je v Praze jednoznačně dominantní sloh. Nelze si představit Prahu bez vrcholného baroka a nelze si představit vrcholný barok bez Prahy. Dokonce se v odborné literatuře setkáváme se specifickým pojmem „pražské baroko“ pro označení památek v Praze z doby vrcholného baroka (1700-1750). Vrcholné baroko (1700-1750) se od raného baroka odlišuje těmito charakteristikami: Architektura vyrůstá na půdorysu vzájemně se protínajících válcových těles (např. elips). Stěny jsou konvexně a konkávně zprohýbané. Typické je použití kopule na tamburu s lucernou. Důležitá pro architekturu je přísná symetrie, ale také bohatý dekor / ornament a prolínání architektury se sochařstvím a malířstvím (tzv. gesamtkunstwerk). Pro sochařství jsou typické prvky křivka vytvářející napětí, zvlněné roucho a atributy (pokud se jedná o sochy světců). Takřka všudypřítomné na architektonických i sochařských památkách jsou tzv. voluty (závitnice). Pro malířství je asi nejpříznačnější technika šerosvitu.

Celkově se dá říci, že umění vrcholného baroka vytváří dojem napětí, pohybu, dramatičnosti. Z tohoto důvodu se pro toto umění také používá pojem dynamické nebo radikální baroko. Pokud se pouze jedná o barokní úpravu již stávajícího objektu, např. gotického kostela, mluvíme o barokizaci. Doba vrcholného baroka je také dobou vzniku nejslavnějších pražských zahrad a nebývalého rozmachu dosahuje v době vrcholného baroka sochařství. Sochy světců, morové, mariánské a trojiční sloupy a další sochařská díla v Praze rostou jako houby po dešti. Tématem samo o sobě je také barokní zbožnost, vznik poutních míst a kult sv. Jana Nepomuckého. Zajímavé přitom je, že výraz „baroko“ měl původně význam negativní, ba hanlivý.

Nejvýznačnějšími architekty dynamického / radikálního baroka v Praze jsou jednoznačně Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Ale setkáváme se i s jinými významnými architekty – Francesco Caratti, František Maxmilián Kaňka, Francesco Lurago, Giovanni Battista Alliprandi, Pavel Ignác Bayer. V sochařství se setkáváme především s členy rodiny Brokoffů a Braunů, významnými sochaři byli také Matěj Václav Jäckel a Ignác František Platzer. Nejvýznačnějšími barokními malíři českého původu jsou potom Karel Škréta a Petr Brandl.

Přehled hlavních barokních památek v Praze

Pražský Hrad:

 • Průčelí baziliky sv. Jiří (Náměstí U Sv. Jiří / Pražský hrad)
 • Kenotaf sv. Jana Nepomuckého (katedrála sv. Víta / Pražský hrad)
 • Sochy titánů při západním vstupu Hradu (I. nádvoří / Pražský hrad)

Vyšehrad:

 • Barokní hradby a pevnost Vyšehrad (V Pevnosti / Vyšehrad)
 • Táborská a Leopoldova brána (V Pevnosti / Vyšehrad)
 • Jezdecký pomník sv. Václava (Štulcovy sady / Vyšehrad)
 • Kaple Panny Marie Šancovní (V Pevnosti / Vyšehrad)

Staré Město:

 • Klementinum (Křižovnická, Mariánské náměstí / Staré Město)
 • Kostel sv. Františka z Assisi (Křižovnické náměstí / Staré Město)
 • Chrám sv. Mikuláše (Staroměstské náměstí / Staré Město)
 • Kostel sv. Jakuba (Malá Štupartská / Staré Město)
 • Konvent paulánů (Staroměstské náměstí / Staré město)
 • Kostela sv. Havla (Havelská / Staré Město)
 • Clam-Gallasův palác (Husova / Staré Město)
 • Colloredo-Mansfeldský palác (Karlova / Staré Město)
 • Kostel sv. Bartoloměje s Konviktem (Konviktská, Bartolomějská / Staré Město)
 • Buquojovský palác (Celetná / Staré Město)
 • Manhartovský palác (Celetná / Staré Město)
 • Caretto-Millessimovský palác (Celetná / Staré Město)
 • Palác mincovny (Celetná / Staré Město)
 • Sixtův dům (Celetná / Staré Město)
 • Kolowratský palác (Ovocný trh / Staré Město)
 • Richtrův dům (Malé náměstí / Staré Město)
 • U Halánků / Náprstkovo vlastivědné muzeum (Betlémské náměstí / Staré Město)
 • Dům U Komárků (Týn / Staré Město)

Malá Strana:

 • Kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského u Pražského Jezulátka (Karmelitská / Malá Strana)
 • Chrám sv. Mikuláše (Malostranské náměstí / Malá Strana)
 • Jezuitská kolej a profesní dům (Malostranské náměstí / Malá Strana)
 • Valdštejnský palác a zahrada (Valdštejnské náměstí / Malá Strana)
 • Lichtenštejnský palác (Malostranské náměstí / Malá Strana)
 • Hartigovský palác (Malostranské náměstí / Malá Strana)
 • Šternberský palác (Malostranské náměstí / Malá Strana)
 • Kaiserštejnský palác (Malostranské náměstí / Malá Strana)
 • Kostel sv. Tomáše (Josefská / Malá Strana)
 • Thun-Hohenštejnský palác (Nerudova / Malá Strana)
 • Morzinský palác (Nerudova / Malá Strana)
 • Lichtenštejnský / Kaiserštejnský palác (Na Kampě / Malá Strana)
 • Dům U Lužického semináře (U Lužického semináře / Malá Strana)
 • Jižní zahrady Pražského hradu (Valdštejnská / Malá Strana)
 • Vrtbovský palác a Vrtbovská zahrada (Karmelitská / Malá Strana)
 • Vojanovy sady (U Lužického semináře / Malá Strana)
 • Kostel Panny Marie Ustavičné pomoci a sv. Kajetána (Nerudova / Malá Strana)
 • Palác Thun-Hohenštejnský (Nerudova / Malá Strana)
 • Palác Morzinský (Nerudova / Malá Strana)
 • Lobkovický palác (Tržiště / Malá Strana)
 • Schönbornský palác (Vlašská / Malá Strana)
 • Nostický palác (Maltézské náměstí / Malá Strana)
 • Dům U Dvou slunců (Nerudova / Malá Strana)
 • Sochy sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého (Nerudova / Malá Strana)
 • Sloup Nejsvětější Trojice (Malostranské náměstí / Malá Strana)
 • Kostel sv. Vavřince (Petřín / Malá Strana)
 • Socha sv. Jana Křtitele (Maltézské náměstí / Malá Strana)
 • Socha sv. Huberta s jelenem (Tomášská / Malá Strana)

Nové Město:

 • Jezuitská kolej s kostelem sv. Ignáce (Karlovo náměstí / Nové Město)
 • Kostel sv. Voršily s klášterem a socha sv. Jana Nepomuckého (Národní / Nové Město)
 • Kostel sv. Josefa s klášterem kapucínů a sochy sv. Judy Tadeáše, sv. Františka serafínského a sv. Jana Nepomuckého (Náměstí Republiky / Nové Město)
 • Kaňkův dům (Národní / Nové Město)
 • Kostel sv. Jana Nepomuckého „Na skalce“ (Vyšehradská / Nové Město)
 • Faustův dům (Karlovo náměstí / Nové Město)
 • Emeritní dům a kostel sv. Cyrila a Metoděje (Resslova / Nové Město)
 • Sloup se sochou sv. Josefa (Karlovo náměstí / Nové Město)
 • Braunův dům / Salmovský palác (Karlovo náměstí / Nové Město)
 • Papežská nunciatura (Voršilská / Nové Město)
 • Dům V úlu (Václavské náměstí / Nové Město)

Hradčany:

 • Strahovský klášter (Strahovské nádvoří / Strahov)
 • Arcibiskupský palác (Hradčanské náměstí / Hradčany)
 • Loreta (Loretánské náměstí / Hradčany)
 • Toskánský palác (Hradčanské náměstí / Hradčany)
 • Nový svět (Nový svět / Hradčany)
 • Černínský palác se zahradou (Loretánské náměstí / Hradčany)
 • Kostel sv. Jana Nepomuckého (Kanovnická / Hradčany)
 • Sousoší sv. Jana Nepomuckého (Pohořelec / Hradčany)
 • Špitál sv. Alžběty (Pohořelec / Hradčany)
 • Morový sloup (Hradčanské náměstí / Hradčany)
 • Kostel Panny Marie Andělské s klášterem kapucínů (Loretánské náměstí / Hradčany)
 • Dům U Zlaté hrušky (Nový svět / Hradčany)
 • Dům Santiniovský (Nový svět / Hradčany)
 • Dům U zlatého hroznu (Nový svět / Hradčany)
 • Dům U sv. Lukáše / U obrázku Panny Marie (Loretánská / Hradčany)
 • Kaple sv. Barbory (Loretánská / Hradčany)

Karlín, Smíchov, Letná:

 • Invalidovna (Kaizlovy sady / Karlín)
 • Portheimka (Náměstí 14. října / Smíchov)
 • Kaple sv. Máří Magdalény (Nábřeží Edvarda Beneše / Letná)

Karlův most:

 • Sochy a sousoší na Karlově mostě (Karlův most)

Mimo historické centrum:

 • Břevnovský klášter s kostelem sv. Markéty
 • Kostel Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
 • Zbraslavský klášter

© AUGUSTINUS - průvodce Prahou | Partneři webu